Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ


Με την Eλληνoτoυρκική Συμφωνία ανταλλαγής των πληθυσμών , που υπoγράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923, στη Λοζάννη, εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή οι Έλληνες της Κων/πολης (Habitants Grecs) και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης (Habitants Musulmans).

Γι ' αυτούς η Συνθήκη της Λοζάννης, που υπογράφηκε λίγους μήνες αργότερα, επιφύλαξε μία σειρά από άρθρα που στόχευαν στην προστασία τους. Μάλιστα τα άρθρα αυτά, (37-45, τα οποία έχει την δυνατότητα να τα διαβάσει παρακάτω ο αναγνώστης) αναφέρονται αποκλειστικά στην Τουρκία καθορίζοντας τις σχέσεις της με τις μη μουσουλμανικές μειονότητες (δηλ. και τους 'Έλληνες της Πόλης) και μόνο στο άρθρο 45 γίνεται αναφορά στις σχέσεις της Ελλάδος με τον μουσουλμανικό πληθυσμό της Θράκης, σχέσεις οι οποίες ορίζονται κατ' αντιστοιχία με αυτές της Τουρκίας και των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων.

Ως σαφέστατη πρόθεση των άρθρων προστασίας μειονοτήτων της συνθήκης της Λοζάννης, μπορεί να συναχθεί η προστασία των Ελλήνων της Κων/πόλης, αλλά και των άλλων μη μουσουλμανικών μειονοτήτων από την επιθετικότητα της επίσημης Τουρκίας.

Επιθετικότητα την οποία γνώριζαν οι υπoγράφουσες δυνάμεις και την οποία κατά το παρελθόν είχαν πληρώσει με σφαγές και γενοκτονίες Έλληνες και Αρμένιοι.

Στην προστασία των άρθρων 37-44 της Συνθήκης της Λοζάννης εντάχθηκαν φυσικά και όσοι 'Έλληνες κατοικούσαν στα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, τα οποία, ναι μεν παραχωρήθηκαν στην Τουρκία, όμως υπό την ειδική αυτονομία του άρθρου 14, δίνοντας το δικαίωμα στον αμιγώς ελληνικό πληθυσμό τους της ειδικής διοικητικής οργάνωσης3 .

Πριν στεγνώσει όμως το μελάνι από την υπογραφή της Συνθήκης, η Τουρκία με σειρά παραβιάσεων των άρθρων 14 και 37-44 άρχισε να δείχνει ότι πρόθεσή της ήταν να μη σεβαστεί την υπογραφή της, αλλά και κατόπιν συγκεκριμένου σχεδίου να πολεμήσει την παραμονή στο έδαφός της κάθε ξένου προς τον τουρκισμό στοιχείου.

Οι ελπίδες που γέννησε η Συνθήκη της Λοζάννης γρήγορα θάφτηκαν στο περιθώριο των εξελίξεων , που έφεραν τους ηγήτορες της νέας Τουρκίας, από τη μια να στέκουν προσκολλημένοι στα οθωμανικά αυτοκρατορικά οράματα του παρελθόντος κι από την άλλη, στο εσωτερικό της χώρας, με τη συνδρομή και καθοδήγηση του στρατού να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα εθνικό κράτος δυτικών προτύπων καθώς θεωρούσαν ως αιτία της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον πολυεθνικό χαρακτήρα της.

Προκειμένου να εμφυσήσουν την τουρκική εθνική συνείδηση στον πληθυσμό οι Κεμαλιστές, όχι μόνο κατασκεύασαν -με την συνδρομή της επιστημονικής φαντασίας- τουρκική "ιστορία" βαπτίζοντας τον 'Όμηρο "Ομέρ", τον Αγαμέμνονα "Αγά - Μεμνούν" και τους Χετταίους "αρχαίους Τούρκους", όχι μόνο κατασκεύασαν νέα τουρκική γλώσσα (με 6.000 νέες λέξεις), προκειμένου να εγκαταλειφθεί το κράμα μογγολικών , περσικών, αραβικών και ελληνικών λέξεων που αποτελούσε η παλαιά τουρκική, όχι μόνο δεν σεβάστηκαν τα μνημεία ολόκληρων και μοναδικών πολιτισμών που άνθισαν στην Μικρά Ασία πολύ πριν τον ερχομό των Σελτζούκων Τούρκων, αλλά πολέμησαν με μανία, ποτίζοντας ακόμη και με αίμα, κάθε στοιχείο μη τουρκικό, εξ ορισμού δηλαδή αντίθετο στα σχέδιά τους.

Έτσι η Τουρκία ουδέποτε εφάρμοσε τα άρθρα της Συνθήκης της Λοζάννης, που απέβλεπαν στην προστασία των ελληνικών πληθυσμών. Ήταν και αυτό ένα τίμημα που πλήρωσε ο Ελληνισμός της Κων/πόλης, της Ίμβρου και της Τενέδου στα πλαίσια μιας πολιτικής που στόχευε και εξακολουθεί να στοχεύει και σήμερα στη με κάθε τρόπο ισοπέδωση ή εξαφάνιση των όποιων εθνικών, πολιτισμικών, γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων , στο όνομα της οικοδόμησης της "σύγχρονης" εθνικής Τουρκίας. 'Έλληνες, Αρμένιοι, Κούρδοι, Άραβες, Ασσυροχαλδαίοι, Γεωργιανοί, ξέρουν καλά αυτήν την πολιτική. Την έχουν βιώσει. . . .

Οι 'Έλληνες της Κων/πολης από 250.000 ψυχές που αριθμούσαν κάποτε, σήμερα αριθμούν μόλις 1.600 γέροντες σε μια πόλη που ο πληθυσμός της αυξάνει κατά 400.000 ψυχές τον χρόνο.

Οι 'Έλληνες της Ίμβρου από 7.500, έμειναν μόλις 270 γέροντες, ενώ στην Τένεδο δεν έχουν απομείνει ούτε 50. Τα δυο νησιά έχουν γεμίσει Τούρκους εποίκους από τα παράλια του Πόντου και τα βάθη της Ανατολίας.

IKTATH,   Irodotou 14, 69100 Komotini Greece

Tel: (+3)0531 37232 Fax: (+3)0531 37233

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.