ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ


Αν και τα άρθρα περί προστασίας μειονοτήτων της Συνθήκης της Λοζάννης δεν έγιναν ουδέποτε σεβαστά από την Τουρκία, η Ελλάδα μονομερώς εφάρμοσε το άρθρο 45 παρέχοντας στους μουσουλμάνους της Θράκης όλα εκεί να τα δικαιώματα που στέρησε η Τουρκία από τους ελληνικής καταγωγής υπηκόους της.

Αν και η Ελλάδα θα μπoρούσε να επικαλεστεί την αρχή της αμοιβαιότητας ( όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης της Λοζάννης) και να αξιώσει την αριθμητική τουλάχιστον εξίσωση των Ελλήνων της Κων/πόλης και των μουσουλμάνων της Θράκης ή να εναρμόσει όλα όσα εφαρμόστηκαν σε βάρος των Ελλήνων της Ίμβρου και Τενέδου, εν τούτοις δεν το έπραξε, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες αξίες, όπως αυτές προστατεύονται από ένα κράτος δικαίου, μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας.

Η Ελληνική πολιτεία δεν ακολούθησε ποτέ την οδό μιας αυστηρής ερμηνευτικής νομικής επιχειρηματολογίας του άρθρου 45 που θα της επέτρεπε να "απαλλαγεί" από τους μουσουλμάνους της Θράκης κατά τον ίδιο τρόπο που "απαλλάχθηκε" η Toυρκία από τους 'Έλληνες της Κων/πολης , της Ίμβρου και της Τενέδου.

Δεν ακολούθησε ούτε την οδό εφαρμoγής αντιμέτρων για όλα όσα υπέστησαν οι 'Έλληνες από την απάνθρωπη πολιτική της Άγκυρας. Αντίθετα, εμμένοντας στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Αθήνα, ουδέποτε ακολούθησε τον δρόμο της Άγκυρας, ακόμα και όταν εναντίον του Ελληνισμού διαπράττονταν τρομακτικά εγκλήματα όπως το πογκρόμ του Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κων/πολη ή η τoυρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Τα αποτελέσματα της ελληνικής τακτικής είναι. πολύ περισσότερο ορατά από την παράθεση απλών λογιστικών αριθμών:

Το 1929 κατά την απογραφή που διενήργησαν Άγγλοι και Γάλλοι, οι μουσουλμάνοι της Θράκης αριθμούσαν 86.793 άτομα. Σήμερα υπολογίζονται γύρω στις 120.000.

Η ΤΑΚΤIΚΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

Η παραπάνω "εύγλωττη" ανάλυση της πολιτικής της Ελλάδας, θεωρήθηκε όμως από την Τουρκία, (τα ηνία της οποίας ανέκαθεν είχαν και έχουν στα χέρια τους οι ανώτατοι στρατιωτικοί), ως αδυναμία αντιπαράθεσης της Αθήνας στην πολιτική τακτική της Άγκυρας.

Έτσι, δρομολογώντας σειρά απαράδεκτων παρεμβάσεων στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας και έχοντας ως αιχμή τις μουσουλμανικές μειονότητες στην Θράκη αναζήτησαν την απόκτηση ενός ακόμη διπλωματικού άσσου στην Ελληνο-Τουρκική σύγκρουση στην Κύπρο και στο Αιγαίο.

Εκμεταλλευόμενοι το διεθνές ενδιαφέρον για το παρόν και το μέλλον των μειονοτήτων , την κλειστή κοινωνική οργάνωση, που συχνά απαντάται σε μουσουλμανικούς πληθυσμούς, καθώς και το χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο των μουσουλμάνων της Θράκης, οι στρατηγοί της Άγκυρας, προωθώντας στην Θράκη τον ισλαμικό εξτρεμισμό και την τουρκική αλυτρωτική προπαγάνδα, άρχισαν να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην Αθήνα και να διαταράσσουν την ειρηνική συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων στην Θράκη.

Παράλληλα άρχισαν να καλλιεργούν απροκάλυπτα τον τουρκικό εθνικισμό και με στρατηγείο το Γενικό Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής οργανώθηκαν ομάδες τρομοκράτησης όσων μουσουλμάνων αρνούνται να υποταχθούν στην λογική της τουρκικής πολιτικής.

Ως συνοδευτικές των παραπάνω μεθοδεύσεων από την Άγκυρα των στρατηγών, υψώθηκαν κορόνες αποπροσανατολισμού της διεθνούς κοινής γνώμης περί δήθεν καταπίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Θράκη, ενώ στην πλουσιότατη διεθνή προπαγάνδα της Τουρκίας, η Θράκη κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις.

Όμως πόσο εύκολο είναι να εισακουστούν οι κορόνες αυτές, όταν είναι γνωστό ότι αυτές προέρχονται από την χώρα την οποία σημαδεύουν όλες οι διεθνείς οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εκθέσεις τους;

Στις κορόνες αυτές αποδείχθηκε δυστυχώς ότι μπορεί να υπάρξουν και "ευήκοα ώτα", όταν τα εμπλεκόμενα διεθνή συμφέροντα το επιβάλλουν και μάλιστα όταν οι στρατηγοί της Άγκυρας για την βελτίωση του προφίλ τους μόνο στις Η.Π.Α. ξοδεύουν ετησίως ποσά που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια!

Κονδύλια μεγάλα προς τους δασκάλους ξένων Πανεπιστημίων για στήριξη της Τουρκικής προπαγάνδας όπως και σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κέντρα απoφάσεων των H.Π.A. Οι στόχοι αυτής της τουρκικής συμπεριφoράς μπορούν να αναλυθούν:
α. προσπάθεια ομογενοποίησης των μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Θράκη, ώστε να υπάρξει σταδιακή απορρόφηση των πομακικών και των αθιγγανικών στοιχείων από την μικρή ομάδα των τουρκογενών , γεγονός που θα επιτρέψει στην Τουρκία την αντικατάσταση του όρου μουσουλμανικές μειονότητες με αυτόν του εθνικού τουρκικού προσδιορισμού τους

β. Καλλιέργεια έντασης στις σχέσεις χριστιανών -μουσουλμάνων και στις σχέσεις μουσουλμάνων - ελληνικής πολιτείας στα πλαίσια αναζήτησης της πλήρους περιθωριοποίησης και απομόνωσης των μουσουλμάνων από το ελληνικό πολιτικο-κοινωνικό-πολιτισμικό γίγνεσθαι για τον καλύτερο δυνατό έλεγχό τους.

γ. Προώθηση παράλογων αιτημάτων ως μειονοτικών (π.χ. ανάδειξη θρησκευτικών ηγετών-μουφτήδων με άμεση ψηφοφορία μουσουλμάνων, αίτημα ξένο προς το ισλαμικό δίκαιο και πρωτάκουστο ακόμη και για τους εξτρεμιστές σιϊτες του Ιράν), των οποίων η υλοποίηση θα σημάνει τη λειτουργία κράτους εν κράτη των μουσουλμάνων στην Θράκη.

δ. Καλλιέργεια των τουρκικών θέσεων ως "μειονοτικών δικαιωμάτων" στη διεθνή κοινή γνώμη με τη συνοδεία σωρείας συκοφαντιών εναντίον της Ελλάδος, ώστε κάποια στιγμή, στο άμεσο μέλλον με την ανοχή -τουλάχιστον- της διεθνούς κοινότητας, η Τουρκία να νομιμοποιήσει την επιθετικότητά της σε βάρος της Ελληνικής Θράκης.

IKTATH,   Irodotou 14, 69100 Komotini Greece

Tel: (+3)0531 37232 Fax: (+3)0531 37233

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.