ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Parent Category: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Published on Friday, 18 June 2010 09:10

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

 

Έγγραφο μας Νο 320/10/εχ Θεσσαλονίκη 24,02,2010

 

Προς τα

Διοικητικά Συμβούλια

Των Συλλόγων μελών

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το

 

 

Άρθρο 05 του ΝΕΟΥ καταστατικού για τη διενέργεια εκλογών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ακικών Θρακικών Σωματείων ( Π.Ο.Θ.Σ.) με απόφαση που έλαβε

στη συνεδρία της

24ης Φεβρουαρίου 2010 , καλεί τους Συλλόγους και τα σωματεία που την απαρτίζουν σε εκλογοαπολογιστικκή τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις 11 Απριλίου 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 11,00 στην αίθουσα των Δυτικομακεδονικών Σωματείων, Βενιζέλου 30, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το άρθρο 05 του NEOY καταστατικού και με θέματα ημερησίας διάταξης: σύμφωνα με την παράγραφο 05.07

1ον) Εκλογή προεδρείου Γενικής συνέλευσης, Πρόεδρο για να διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και δύο γραμματείς για την καταγραφή των πρακτικών.

2ον) Παρουσίαση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού συμβουλίου της διετίας 2008 – 2010

3ον) Παρουσίαση των οικονομικών πεπραγμένων της διετίας 2008-2010

4ον) Παρουσίαση της Έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής

5ον) Παρουσίαση και έγκριση προϋπολογισμού για την τριετία 2010-2013

6ον) Τοποθέτηση του προέδρου. και συζήτηση ε/των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. καθώς και του οικονομικού απολογισμού, και τέλος απαλλαγή του ή όχι από κάθε ευθύνη.

7ον) Προτάσεις, ανακοινώσεις, σχετικές για την πιο εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, προτάσεις για δραστηριότητες κλπ.

8ον) Ανάδειξη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και

9ον) Έναρξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβούλιο για την τριετία 2010 - 2013

Σας υπενθυμίζουμε το άρθρο 04 του ΝΕΟΥ καταστατικού μας από το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση των συλλόγων μελλών να ειδοποιήσουν τους αντιπροσώπους που θα έχουν εκλέξει για την συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, να βρίσκονται την 11η Απριλίου 2010 και ώρα 11,00 στην αίθουσα των Δυτικομακεδονικών σωματείων, Βενιζέλου 30, Θεσσαλονίκη και ακόμη ότι η εκπροσώπηση του κάθε συλλόγου έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 04 παράγραφος 04.10/ γ του νέου καταστατικού ως εξής:

« Ο αριθμός των αντιπροσώπων-εκλεκτόρων κάθε σωματείου-συλλόγου προσδιορίζεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγγεγραμμένων και ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του. Κάθε σωματείο-σύλλογος μπορεί να εκπροσωπείται από έναν ( 1 ) μέχρι και τρεις (3) αντιπροσώπους- εκλέκτορες , αφού όλα τα μέλη είναι ισότιμα και ομότιμα μεταξύ τους. Και οι τρεις ( 3 ) αντιπρόσωποι - εκλέκτορες έχουν δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες των γενικών συνελεύσεων. Ο κάθε σύλλογος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να υποδείξει μέχρι δύο ( 2 ) υποψήφιους ή για το διοικητικό συμβούλιο . ή για την εξελεγκτική επιτροπή.» Αρα 3 εκλέκτορες- 2 υποψήφιοι και ψηφίζουν 3

Οι προσερχόμενοι αντιπρόσωποι την ημέρα των αρχαιρεσιών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σχετική υπογεγραμμένη βεβαίωση του συλλόγου τους ότι είναι εκλεγμένοι για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες.

Οι προσερχόμενοι σύλλογοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες θα πρέπει να είναι ταμιακώς τακτοποιημένοι μέχρι και το έτος 2009 και να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας. Άρθρο 04 παράγραφος 04,10

Τους υποψηφίους για τη συμμετοχή τους στο νέο Δ.Σ., ή την εξελεγκτική επιτροπή της Ομοσπονδίας μας, θα πρέπει οι σύλλογοι τους να μας τούς γνωρίσει εγγράφως μέχρι και της 15 Απριλίου 2010, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Ομοσπονδίας ( 25ης Μαρτίου 29, τκ 54645 Θεσσαλονίκη ή στο ΦΑΞ Νο 2310817838) για την έγκαιρη κατάρτιση του ενιαίου ψηφοδελτίου η στο mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">poths1991@yahoo.gr

Για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων, όπως στο παρελθόν, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα να μην ισχύσουν εξουσιοδοτήσεις για τη συμμετοχή των απόντων εκπροσώπων στις αρχαιρεσίας, μια και δεν προβλέπεται η εκχώρηση εξουσιοδότησης και από το καταστατικό. άρθρο 04 παράγραφος 04,10/δ

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή, παράκληση θερμή να είναι παρόντες .

Επισημαίνεται ότι προς αποφυγή ταλαιπωρίας και επειδή είναι βέβαιο ότι στην πρώτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης δεν θα υπάρχει η προβλεπόμενη συμμετοχή ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι αντιπρόσωποι των συλλόγων να προσέλθουν στις 18 Απριλίου 2010 και ώρα 11.00 στον αρχικό χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δηλαδή, Βενιζέλου 30 Θεσσαλονίκη αίθουσα Δυτικομακεδονικιών σωματείων.

Η ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το καταστατικό θα είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ για την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 05 παράγραφος 05,04

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Τέλος να ευχηθούμε σε όλους σας και στις οικογένειες σας

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ

Για το Δ.Σ. της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

 

Πρόεδρος                                                                                           Η Γεν. Γραμματέας

 

Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος                                                                                      Ελένη Γκαιτατζή

 

 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

 

Κύριε Πρόεδρε της Γενικής συνέλευσης,

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των συλλόγων μελλών ,

Αρχικώς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και ακόμη να συγχαρώ όλους τους υποψηφίους

Αγαπητοί μου φίλοι, 1991 – 2010 19 χρόνια ζωής της Ομοσπονδίας μας, 19 χρόνια έντονης παρουσίας στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πατρίδας μας και όχι μόνον, 19 χρόνια χτίζουμε όλοι μαζί το δικό μας DNA και διαμορφώνουμε το δικό μας προφίλ γιορτάζοντας ήδη και την ενηλικίωση της Ομοσπονδίας μας.

Το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι πέτυχε να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες προοπτικές γνωρίζοντας ότι ο κόσμος μας είναι διαφορετικός, σύλλογοι προσφυγικοί, σύλλογοι γηγενείς σύλλογοι διαφορετικοί. Η εμπειρία αυτή μας έμαθε να μην υποτιμούμε κανέναν και να τους θεωρούμε όλους ισότιμους και ομότιμους σύμφωνα με το καταστατικό μας αλλά και με τους κανόνες της δεοντολογίας.

Είναι γεγονός, ότι η πορεία μας ήταν δύσκολη και θα είναι ακόμη δυσκολότερη στο μέλλον, αφού το σήμερα δεν είναι ίδιο με το χτες, εξ αιτίας της διογκωμένης προβληματικής καθημερινότητας, της έξαρσης της παγκοσμιοποίησης της οικονομικής κρίσης και της κατάστασης στη Θράκη μας, προξενείο, ψευδομουφτής, σε εκκρεμότητα το θέμα των πομάκων, και τόσα όλα, ενώ από την άλλη πλευρά τολμούμε να ισχυριστούμε ότι είναι και εξαιρετική αφού προσδιορίζεται από τη διεύρυνση της βάσης μας και την Παρότρυνση μας για αύξηση της ενεργητικότητας των μελών μας.

Πιστεύουμε ότι αυτό το πετύχαμε με την ανταπόκριση μας στις προσκλήσεις των μελών μας αλλά και τη συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις τους.

Ενδεικτικά σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ανταποκριθεί στο 70% περίπου των προσκλήσεων πού μας απηύθυναν τα μέλη μας και τα αδελφά συνεργαζόμενα σωματεία και όπου δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε η παρουσία μας έγινε αισθητή με την αποστολή μιας συγχαρητήριας και προτρεπτικής ή ευχετήριας επιστολής.

Η διαπίστωση που έγινε κτήμα μας, ότι το σήμερα δεν είναι χθες μας καθοδήγησε και σημαίνει για μας ακόμη πιο σκληρή δουλειά. Επιδιώξαμε στο μέτρο του δυνατού να αποβάλλουμε την αγρανάπαυση με τη διαρκή δραστηριότητα. Βλέποντας και αναλύοντας το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων μας για το 2008-2010 που υλοποιήθηκε στο ακέραιο τολμούμε να ισχυριστούμε πως πετύχαμε. χωρίς αυτό να υποδηλώνει κομπασμό.

Αναζητήσαμε, διερευνήσαμε, και τέλος κατορθώσαμε, αναλύοντας τα λάθη του παρελθόντος, αρχής γενομένης από το προηγούμενο ακόμη διοικητικό συμβούλιο, 2006-2008 με πρόεδρο τον κ. Θεοδωρίδη Παναγιώτη, να διαπιστώσουμε ότι ενώ ο γιαλός ήταν ίσος δυστυχώς εμείς αρμενίζαμε στραβά. Και το πετύχαμε αυτό γιατί φροντίσαμε να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Έτσι φροντίσαμε και αποκαταστήσαμε

1ον) την επικοινωνία μεταξύ των συλλόγων μελών μας με ανακοινώσεις, την εφημερίδα μας «ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»,με το τηλέφωνο τα e-mail και πραγματοποιώντας διάφορες επισκέψεις. ομιλίες για λογαριασμό των συλλόγων μελών μας και δώσαμε λύσεις όπου αυτό μας ζητήθηκε.

2ον) κατορθώσαμε να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας, όπως η τροποποίηση του καταστατικού για να μην επαναληφθούν στο μέλλον τα θλιβερά γεγονότα των τελευταίων εκλογών.

3ον) πετύχαμε στο ακέραιο την εκτέλεση του προγραμματισμού μας όπως τονίστηκε και τέλος πάνω από όλα επιδιώξαμε η οπουδήποτε παρουσία της Ομοσπονδίας μας να συνοδεύεται από υπευθυνότητα και συνέπεια και να εισπράττει τον προσήκοντα σεβασμό.

4ον) Ανοίξαμε τη βεντάλια της διεύρυνσης πετυχαίνοντας την αύξηση των μελών κατά 30% με την εγγραφή τριάντα νέων μελών.

5ον) Βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να συγκρουσθούμε χάρη της ορθολογιστικής διευθέτησης αρμοδιοτήτων και προ παντός της ενότητας υποστηρίζοντας με σθένος ότι άλλες είναι οι δικαιοδοσίες και οι αρμοδιότητες της δευτεροβάθμιας οργάνωσης όπως είναι η Π.Ο.Θ.Σ. και άλλες της πρωτοβάθμιας όπως είναι ο σύλλογος, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται από τις διοικήσεις των συλλόγων ενώ οι σύλλογοι παραμένουν και ότι στο σκοπό και τις ιδέες που έχουμε ταχθεί για να υπηρετήσουμε δεν περισσεύει κανένας.

Αγαπητά μας μέλη η δική σας συμμετοχή στη διαμόρφωση του γίγνεσθαι της Π.Ο.Θ.Σ. ήταν η δική μας ευκαιρία για προσέγγιση των προβλημάτων που αναζητούσαν και συνεχίζουν να αναζητούν τη λύση τους.

Διαπιστώσαμε ακόμη από την προηγούμενη διετία 2006-2008 και πετύχαμε να το κάνουμε πράξη πως για να είσαι ο καλύτερος πρέπει να είσαι διαφορετικός . Για να επιτευχθεί αυτό έπρεπε η Π.Ο.Θ.Σ. να κάνει πρώτα τη δική της αυτοκριτική και στη συνέχεια τη δική της επανάσταση και την έκανε αποβάλλοντας το εγωκεντρικό της κατεστημένο και την εσωστρέφεια της, επιβάλλοντας την επικοινωνία, την προσέγγιση, το διάλογο και προπαντός το όλοι μαζί.

Και συνεχίζουμε την επανάσταση μας δημιουργώντας όραμα, σχεδιασμό,, δράση, εκτέλεση, προοπτική απομακρύνοντας έτσι την αδράνεια και το μαρασμό. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις εφαρμόσαμε και την παροιμία « ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» η «πάτησε του διαβόλου το ποδάρι για να διαβείς το γεφύρι» με μοναδικό γνώμονα την προβολή της στο χώρο της παράδοσης, του Λαϊκού πολιτισμού και του πολιτιστικού γίγνεσθαι χωρίς βέβαια, και το λέμε αυτό με πλήρη υπευθυνότητα , να δημιουργήσουμε προβλήματα και να παραβούμε ουσιαστικά τις αρχές, τις ιδέες και τις αξίες που ταχθήκαμε για να υπηρετούμε.

Κάναμε σημαία μας το ότι «εχθρός του καλού είναι το καλύτερο» και έτσι πορευθήκαμε στη διετία που μας πέρασε.

Μπορεί αρκετές φορές να διαφωνήσαμε μέσα στο διοικητικό συμβούλιο, ακόμη και δημόσια για ορισμένα θέματα, αλλά οι διαφωνίες αυτές πάντοτε μας οδηγούσαν στις καλύτερες δυνατές επιλογές με αποτέλεσμα οι αποφάσεις μας να είναι πιο ορθές, και προπαντός ευέλικτες και να λαμβάνονται στη συνέχεια ομόφωνα. Ελάχιστες είναι, οι αποφάσεις εκείνες που ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού δεν μέτριουνται, που λήφθηκαν πλειοψηφικά. Άλλωστε αυτή είναι η ομορφιά σε ένα διοικητικό συμβούλιο, ο σωστός διάλογος,, η ελεύθερη έκφραση, η παρουσίαση θέσεων και ιδεών, η ανιδιοτέλεια με αποτέλεσμα την αγαστή συνεργασία των μελών του Δ.Σ.

Μετά την παρουσίαση του νέου DNA ,η του PRESTIGE και πιο απλά του νέου βιογραφικού της Ομοσπονδίας μας, νομίζω πως είναι ώρα να σταθούμε στα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη θητεία του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου και να επισημάνουμε ότι όλα όσα θα ακουστούν τελούν υπό την κρίσι σας την οποία και εμπιστευόμαστε.

1ον) Η Τροποποίηση του καταστατικού έγινε πραγματικότητα και με αυτήν πραγματοποιούμε τις σημερινές αρχαιρεσίες.

2ον) 2 Πανελλήνια Πανθρακικά ανταμώματα με τα γνωστά αποτελέσματα και ετοιμάζεται πυρετωδώς το 3ο από τον σύλλογο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ των Φερών.

3ον) Πραγματοποίηση πληθώρας ποιοτικών εκδηλώσεων, με μέσο όρο 1,5 εκδήλωση ανά μήνα και οργάνωση της προσυνεδριακής ημερίδας για το 8ο παγκόσμιο συνέδριο των Θρακών στη Θεσσαλονίκη.

4ον) Συμμετοχές σε διάφορα συνέδρια, «Ορφέας», «Μουσική και μουσικοί της Θράκης», «Συνέδριο Ανατολικορουμελιωτών», « προσυνεδριακή ημερίδα Αθηνών για το 8ο παγκόσμιο συνέδριο Θρακών», «συμμετοχή στο 8ο παγκόσμιο συνέδριο Θρακών» από το βήμα του οποίου με παρρησία καταγγείλαμε την οργανωτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς, για τις μεθοδεύσεις και τις μη σωστές της ενέργειες που όπως αποδείχθηκε μετέτρεψε το συνέδριο σε παρωδία. Τολμήσαμε και υποβάλλαμε τις προτάσεις μας, για το πως θέλουμε να είναι τα συνέδρια, που ήταν καρπός σειράς διαβουλεύσεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. τής Ομοσπονδίας μας μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν ανεβούμε στο βήμα.

5ον) Συμμετείχαμε στην οργανωτική επιτροπή για την πραγματοποίηση ενός παγκοσμίου συνεδρίου για την ανάδειξη της μίας και μοναδικής γενοκτονίας του Ελληνικού γένους της καθ ημάς Ανατολής, αλλά αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε γιατί διαφωνήσαμε με τις ποικιλόμορφες μεθοδεύσεις του Ποντιακού Ελληνισμού και τις δύο φορές που ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή. Η αποχώρησή μας και η στάση μας γενικά μέσα στην οργανωτική επιτροπή δικαιώθηκε και επιβραβεύτηκε και με την αποχώρηση της Ο.Π.Σ.Ε (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ). Το αποτέλεσμα ήταν για δεύτερη φορά να ναυαγήσουν οι προσπάθειες μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών. Η ευθύνη πρέπει να αναζητηθεί αλλού και όχι σε μας που πρώτοι αποχωρήσαμε.

6ον) Λέμε όχι στη δημιουργία συνομοσπονδίας Θρακικών Ομοσπονδιών, που τώρα τελευταία πολύς λόγος γίνεται, ακούστηκε και στο παγκόσμιο συνέδριο, και λέμε όχι γιατί δεν έχει αφενός μεν νόημα, και αφετέρου το κόστος λειτουργίας της είναι ασύμφορο. Αντίθετα προτείνουμε,(είναι προσωπική θέση) τη συγχώνευση των υπαρχόντων ομοσπονδιών σε μία με τη σκέψη και τη λογική ότι η Θράκη είναι μία και αδιαίρετη, αφού κοινά είναι τα ήθη και έθιμα, η παιδεία, η γλώσσα, ο λαϊκός πολιτισμός, η ιστορία, η θρησκεία και ότι είναι καιρός να σταματήσουμε να κρεμάμε ταμπέλες, αφού πρωτίστως ήμαστε όλοι μας Έλληνες και μετά Θρακιώτες. Όπως επίσης καταδικάζουμε και τις ενέργειες για τη δημιουργία Ένωσης Θρακικών πολιτιστικών φορέων Θεσσαλονίκης που έχει απώτερο σκοπό από τους πρωτοστατούντες την υποβάθμιση της Π.Ο.Θ.Σ. Οποιαδήποτε παρόμοια κίνηση που αντιστρατεύεται την ενότητα θα πρέπει οι πολιτιστικοί φορείς να την καταδικάζουν εν τη γενέσει της.

7ον) Κάναμε πράξη την έννοια του διαφορετικού αναδεικνύοντας την πολυπολιτισμικότητα της Θράκης μας, με την εγγραφή του πολιτιστικού συλλόγου των Πομάκων Ξάνθης ως μέλος της Ομοσπονδίας μας αφενός και αφετέρου με την απονομή της τιμητικής διάκρισης στον Έλληνα Πομάκο-αγωνιστή, δημοσιογράφο και συγραφέα κ. Σεμπαιδίν Καραχότζα. Οι ενέργειες μας αυτές ανέδειξαν τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά που ταχθήκαμε να υπηρετούμε. Εμείς τολμήσαμε σαν Π.Ο.Θ.Σ. και δείξαμε το δρόμο, στην πολιτεία σε αυτήν εναπόκειται πλέον να τους κερδίσει.

8ον) Συνεχίζουμε να έχουμε οικονομικό πρόβλημα, πρέπει να ρίξουμε ένα μέρος του βάρους των προσπαθειών μας στην κατεύθυνση αυτή, σε συνεργασία μαζί σας για να το ξεπεράσουμε βρίσκοντας λύσεις. Μια ρεαλιστική πρόταση έγινε στο γνωμοδοτικό της Πτολεμαΐδας. Που ήταν πρόταση του μέλους του ΔΣ κυρίου Γιάννη Κουριαννίδη. Την επαναλαμβάνω. Στις προσκλήσεις των εκδηλώσεων σας, σε όποιες έχετε ορίσει τιμή, ένα ελάχιστο μέρος από το τίμημα της πρόσκλησης να αποδίδεται στην ΠΟΘΣ μέχρι του ποσού της οφειλόμενης ετήσιας συνδρομής και αν εσείς κρίνεται ότι μπορείτε να προσφέρετε κάτι περισσότερο ακόμη καλύτερα. Εμείς δεν θα πούμε όχι αφού κάθε προσφορά είναι δεκτή.

9ΟΝ) Το θέμα απόκτησης στέγης που να μπορεί να καλύψεις τις λειτουργικές ανάγκες της Π.Ο.Θ.Σ. με την ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή συζητήθηκε αρκετά στο ΔΣ με την παρότρυνση του μέλους κ.Γιάννη Φωτιάδη. Αν οι ενέργειες που έχουμε κάνει ευοδωθούν τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά.

Αγαπητοί φίλοι, το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι αφήνει πίσω του σαν παρακαταθήκη μία συγκροτημένη και αποτελεσματική πολιτική που ακολούθησε τόσο για την ανάδειξη και προβολή όσο και για την περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία της ομοσπονδίας μας.

Είμαστε όμως πεπεισμένοι ότι η παρακαταθήκη αυτή από μόνη της δεν είναι αρκετή.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της ομοσπονδίας μας θα πρέπει

1ον) να υπάρξει ολοκληρωμένη γνώση του χώρου

2ον) να γίνει η καταγραφή και η ανάδειξη των προβλημάτων της αλλά και των δυνατοτήτων της

3ον) επιβάλλεται η αξιολόγηση και ιεράρχηση των ανωτέρω στα πλαίσια ενός άμεσου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και προγραμματισμού και τέλος η δημιουργία μίας ορθολογιστικής γραμματείας που θα παρέχει πραγματική γραμματειακή υποστήριξη.

Κυρίες και κύριοι θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες για το τι κάναμε και το τι δεν μπορέσαμε να κάνουμε καθώς και για το τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύουμε ότι μέσα στη διετία που πέρασε πετύχαμε αρκετά, σίγουρα ίσως, μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε απλοί άνθρωποι που μας χαρακτηρίζει το πάθος για την έννοια ΘΡΑΚΗ. Σίγουρα κάναμε και λάθη, η ίσως κάποια πράγματα θα μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα. Γι αυτό άλλωστε είμαστε εδώ όλοι μας και εμείς και εσείς, εμείς ενώπιον σας για να κριθούμε και εσείς για να μας κρίνετε.

Τελειώνοντας θέλω να επισημάνω ότι :

Στην σημερινή εποχή που ζούμε, και μάλιστα σε μια κοινωνία που διαρκώς αλλάζει και οι ανάγκες της μεταβάλλονται και διευρύνονται συνεχώς σίγουρα χρειαζόμαστε σαν ΠΟΘΣ κάποιον για να στηριχθούμε, κάποιον που να μπορεί να μας εξασφαλίσει το παρών και το μέλλον μας. Και αυτός ο κάποιος δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνον εσείς, τα μέλη μας.

Με τη σκέψη ότι το μέλλον είναι η καινούργια πρόκληση για την Π.Ο.Θ.Σ σας παρακαλώ και σας προτρέπω να επιλέξτε με την ψήφο σας τις καλύτερες υποψηφιότητες κατά την κρίσι σας.

Σίγουρα είναι δύσκολο να τις ξεχωρίσετε, γιατί η κάθε μία είναι ξεχωριστή, αλλά έχοντας σαν οδηγό τις εμπειρίες σας, τη διορατικότητα, τη δύναμη , την αποφασιστικότητα και το ένστικτό που σας διακρίνουν, κάντε την καλύτερη σας δυνατή επιλογή για το ευοίωνο μέλλον της Ομοσπονδίας μας..

Και μην ξεχνάτε Σημαία μας το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» γιατί μόνον έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά και μη ξεχνάτε ότι δεν περισσεύει κανένας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 

Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος

Πρόεδρος απερχόμενου Δ.Σ. Π.Ο.Θ.,Σ.

 

 

 

Ο ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ημερομηνία 25-04-2010 19:08
Θέμα Κοινωνία

Το νέο δ.σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων

 

Πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες ο Ελ. Χατζόπουλος και είναι ο πρόεδρος για την τριετία 2010 –2013Οι αρχαιρεσίες της 18ης Απριλίου 2010 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων ανέδειξαν ως πλειοψηφήσαντα τον υποψήφιο για το Δ.Σ.κ. Ελευθέριο Χατζόπουλο, ο οποίος στη συνέχεια και σύμφωνα με το καταστατικό κάλεσε τους υπόλοιπους εκλεγέντες στις 21 Απριλίου στα γραφείο της Π.Ο.Θ.Σ. για να καταρτισθούν σε σώμα. Τα αξιώματα εγκρίθηκαν ομόφωνα εκτόςτου Α! αντιπρόεδρου για το οποίο έγινε μυστική ψηφοφορία. Έτσι το νέο διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων για την περίοδο Απρίλιος 2010 – Απρίλιος 2013 έχει ως εξής:

01) Ελευθέριος Χατζόπουλος Πρόεδρος,

02) Παναγιώτης Θεοδωρίδης Α! Αντιπρόεδρος,

03) Ιωάννης Κουριαννίδης Β! Αντιπρόεδρος,

04) Ελένη Γκαιτατζή Γενική Γραμματέας,

05) Χατζηαντωνίου Θεμιστοκλής Ειδικός Γραμματέας,

06 Σούλα Χατζηχρήστου Ταμίας,

07) Ιωάννης Φωτιάδης Έφορος δημοσίων σχέσεων,

08) Ναθαναήλ Καμέκης Έφορος έρευνας και μελέτης,

09) Καίτη Παπαπαναγιώτου-Μελή Έφορος Τύπου,

10)Δημήτριος Νικολαίδης Μέλος και

11) Σπύρος Φωτακίδης Μέλος