ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

H Π.Ο.Θ.Σ. διοικείται σύμφωνα με το καταστατικό της από 11μελές διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μελών της και η θητεία του είναι τριετής.

 

Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται σε ειδικό συμβούλιο που συν έρχεται μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου προς τους λοιπούς εκλεγμένους. Τα αξιώματα είναι τιμητικά και κανείς δεν αμείβεται.

Σκοπός του η εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και η δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις και προκλήσεις .

Το οργανόγραμμα απεικονίζει τη δομή λειτουργίας του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΤΟ 11Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016


 

 

01) Ελευθέριος Χατζόπουλος            Πρόεδρος

02) Παναγιώτης Θεοδωρίδης              Α! Αντ/δρος

03) Ιωάννης Φωτιάδης                        Β! Αντ/δρος

04) Θεοδώρα Κακκούλη                    Γενική Γραμματέας

05) Άννα Περηφάνου                         Ειδική Γραμματέας

06) Σούλα Χατζηχρήστου                  Ταμίας

07) Αχιλλέας Παπαντίνας                  Βοηθός ταμία

08) Ιωάννης Κουριαννίδης                  Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

09) Νικόλαος Ραγιάς                        Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Β!

10) Θεμιστοκλής Χατζηαντωνίου         Μέλος

11) Ασημένια Σπυριδωνάκη               Μέλος

 

 

 

ΤΟ 10Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

 

01) Ελευθέριος Χατζόπουλος Πρόεδρος

02) Παναγιώτης Θεοδωρίδης Α! Αντιπρόεδρος

03) Ιωάννης Κουριαννίδης Β! Αντιπρόεδρος

04) Ελένη Γκαιτατζή Γενική Γραμματέας

05) Χατζηαντωνίου Θεμιστοκλής Ειδικός Γραμματέας

06) Σούλα Χατζηχρήστου Ταμίας

07) Ιωάννης Φωτιάδης Έφορος δημοσίων σχέσεων

08) Ναθαναήλ Καμέκης Έφορος έρευνας και μελέτης

09) Καίτη Παπαπαναγιώτου-Μελή Έφορος τύπου

10) Δημήτριος Νικολαίδης Μέλος

11) Σπύρος Φωτακίδης Μέλος

 

 

ΤΟ 9ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

 

01) Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος Πρόεδρος

02) Παναγιώτης Θεοδωρίδης Α! Αντιπρόεδρος

03) Σπύρος Φωτακίδης Β! Αντιπρόεδρος

04) Ελένη Γκαιτατζή Γεν. Γραμματέας

05) Αχιλλέας Παπαντίνας Ειδ. Γραμματέας

06) Σούλα Χατζηχρήστου Ταμίας

07) Δημήτριος Νικολαίδης Έφορος Δημος. Σχέσεων

08) Ναθαναήλ Καμέκης « « «

09) Καίτη Μελή-Παπαβαγιώτου « « «

10) Ιωάννης Κουριαννίδης « « «

11) Ιωάννης Φωτιάδης « « «

 

ΤΟ 8ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

 

01) Παναγιώτης Θεοδωρίδης Πρόεδρος

02) Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος Α! Αντιπρόεδρος

03) Σπύρος Φωτακίδης Β! Αντιπρόεδρος

04) Ελένη Γκαιτατζή Γεν. Γραμματέας

05) Βλάσης Κυρούδης Ειδ. Γραμματέας

06) Σούλα ατζηχρήστου Ταμίας

07) Καίτη Μελή-Παπαναγιοώτου Έφορος Δημος. Σχέσεων

08) Δημήτριος Νικολαίδης « « «

09) Ζήσης Μαλούσης « Συλλόγων θράκης

10) Κουριαννίδης Ιωάννης « Τύπου

11) Σούλα Χρυσοστόμου Μέλος

 

ΤΟ 7ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

 

01) Μαρίτσα Παρασκευοπύλου Πρόεδρος

02) Παναγιώτης Θεοδωρίδης Α! Αντιπρόεδρος

03) Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος Β! Αντιπρόεδρος

04) Ελένη Γκαιτατζή Γενική γραμματέας

05) Αθανάσιος Αθανασίου Ειδ. Γραμματέας

06) Σούλα Χατζηχρήστου Ταμίας

07) Ευστάθιος Βακάλης Έφορος Δημ. Σχέσεων

08) Ζήσης Μαλούσης Έφορος Συλλόγων Εβρου

09) Σούλα Χρυσοστόμου Έφορος Συλλόγων Θράκης

10) Δημνήτριος Νικολαίδης Έφορος Δη, Σχέσεων

11) Σπύρος Φωτακίδης Μέλος

 

ΤΟ 6ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004

 

01) Μαρίτσα παρασκευοπούλου Πρόεδρος

02) Δημήτριος Νικολαίδης Α! Α:ντιπρόεδρος

03) Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος Β! Αντιπρόεδρος

04) Γεώργιος Καραμπαχτσής Γεν. Γρ4αμματέας

05) Παναγιώτης Θεοδωρίδης Ειδ. Γραμματέας

06) Σούλα Χατζηχρήστου Ταμίας

07) Γεώργι9ος Κυρούδης Βοηθός ταμία

08) Σούλα Χρυσοστόμου Έφορος Δημ. Σχέσεων

09) Ζήσης Μαλούσης Έφορος Συλλόγων Εβρου

10) Ελένη Γκαιτατζή Μέλος

11) Χαράλαμπος Μαργαρίτης Μέλος

 

ΤΟ 5ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

 

01) Μαρίτσα Παρασκευοπούλου Πρόεδρος

02) Δημήτριος Νικολαίδης Α! Αντιπρόεδρος

03) Πέτρος Τσιφουντούδης Β! Αντιπρόεδρος

04) Πελάγιος Χρυσοβέργης Σταυρίδης Γεν. Γραμματέας

05) Αθανάσιος Αθανασίου Ειδ. Γραμματέας

06) Σούλα Χατζηχρήστου Ταμίας

07) Γεώργιος Κυρούδης Βοηθ. Ταμία

08) Ελευθέριος Ε.Χατζόπουλος Έφορος Δημ. Σχέσεων

09) Χρυσοστόμου Σούλα Έφορος Συλ. Θράκης

10) Ιωάννης Τριανταφύλλου Μέλος

11) Ζήσςς Μαλούσης Μέλος

 

ΤΟ 4ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1998 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2000

 

01) Μαρίτσα Παρασκευοπούλου Πρόεδρος

02) Τάσος Τσερκέζης Α! Αντιπρόεδρος

03) Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος Β! Αντιπρόεδρος

04) Δήμητρα Ακριτίδου Γεν. Γραμματέας

05) Νίκος Μακαρώνης Ειδ. Γραμματέας

06) Σούλα Χατζηχρήστου Ταμίας

07) Γεώργιος Κυρούδης Βοηθ. Ταμία

08) Γεώργιος Στραύκος Μέλος

09) Αθανάσιος Τσιμάκης Μέλος

10) Ιωάννης Κουριαννίδης Μέλος

 

11) Φανή Μπαχαρίδου Μέλος

 

 

ΤΟ 3ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 – ΜΑΡΤΙΟΣ 1998

 

01) Αριστοτέλης Νανιόουλος Πρόεδρος

02) Παπαδημητρίου Α! Αντιπρόεδρος

03) Κωνσταντίνος Αμούτζας Β! Αντοπρόεδρος

04) Μαρίτσα Παρασκευοπουλου Γεν. Γραμματέας

05) Σ. Συρουλιάνη Ειδ. Γραμματέας

06) Γεώργιος Πολυμερίδης Ταμίας

07) Γεώργιος Κυρούδης Ταμίας

08) Σ. Κατσικιάς Μέλος

09) Ευστάθιος βακάλης Μέλος

10)Γεώργιος Στραύκος Μέλος

11) Δέσποινα Κουγιουμτζή Μέλος

 

ΤΟ 2ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996

 

01) Πέτρος Τσιφουντούδης Πρόεδρος

02) Αριστοτέλης νανιόπουλος Α! Αντιπρόεδρος

03) Γεώργιος Μινόπουλος Β! Αντιπρόεδρος

04) Μαρίτσα Παρασκςευοπούλου Γεν. Γραμματάς

05) Άννα Αργυροπούλου Βοηθ. Γραμμτέας

06) Κυριακή Πανίδου Ταμίας

07) Γεώργιος Στραύκος Μέλος

08) Αναστασία Μάμμου Μέλος

09) Παναγιώτης Εσκίογλου Μέλος

10) Χαρίλαος Κουσονίδης Μέλος

11) Ευστάθιος Βακάλης Μέλος

 

ΤΟ 1ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1992 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994

 

01) Πέτρος Τσιφουντούδης Πρόεδρος

02) Αριστοτέλης Νανιόπουλος Α! Αντιπρόεδρος

03) Ευστάθιος Βακάλης Β! Αντιπρόεδρος

04) Χρίστις Σαρβάνης Γενικός Γραμματέας

05) Βασιλική Πέτρου Ειδική Γραμματέας

06)Γεώργιος Πολυμερίδης Ταμίας

07)Μαρίτσα Παρασκευοπούλου Έφορος Δημ.Σχέσεων

08)Βασίλειος Μπουμπόπουλος Μέλος

09) Γεώργιος Στραύκος Μέλος

10) Κωνσταντίνος Κηπουρός-Κυριαζής Μέλος

11) Χαράλαμπος Λαλένης Μέλος