ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Θ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2016

 

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το

Άρθρο 05 του καταστατικού για τη διενέργεια εκλογών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ακικών Θρακικών Σωματείων ( Π.Ο.Θ.Σ.) με απόφαση που έλαβε στη συνεδρία της

11ης Φεβρουαρίου 2013 , καλεί τους Συλλόγους και τα σωματεία που την απαρτίζουν σε εκλογοαπολογιστικκή τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις 07 Απριλίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11,00 στην αίθουσα των Δυτικομακεδονικών Σωματείων, Βενιζέλου 30, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το άρθρο 05 του καταστατικού και με θέματα ημερησίας διάταξης: σύμφωνα με την παράγραφο 05.07

1ον) Εκλογή προεδρείου Γενικής συνέλευσης, Πρόεδρο για να διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και δύο γραμματείς για την καταγραφή των πρακτικών.

2ον) Παρουσίαση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού συμβουλίου της τριετίας 2010-2013

3ον) Παρουσίαση των οικονομικών πεπραγμένων της τριετίας 2010-2013

4ον) Παρουσίαση της Έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής

5ον) Παρουσίαση και έγκριση προϋπολογισμού για την τριετία 2013-2016

6ον) Τοποθέτηση του προέδρου. και συζήτηση ε/των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. καθώς και του οικονομικού απολογισμού, και τέλος απαλλαγή του ή όχι από κάθε ευθύνη.

7ον) Προτάσεις, ανακοινώσεις, σχετικές για την πιο εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, προτάσεις για δραστηριότητες κλπ.

8ον) Ανάδειξη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και

9ον) Έναρξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβούλιο για την τριετία 2013 - 2016

Σας υπενθυμίζουμε το άρθρο 04 του καταστατικού μας από το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση των συλλόγων μελλών να ειδοποιήσουν τους αντιπροσώπους που θα έχουν εκλέξει για την συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, να βρίσκονται την 07 Απριλίου 2013 και ώρα 11,00 στην αίθουσα των Δυτικομακεδονικών σωματείων, Βενιζέλου 30, Θεσσαλονίκη και ακόμη ότι η εκπροσώπηση του κάθε συλλόγου έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 04 παράγραφος 04.10/ γ του καταστατικού ως εξής:

« Ο αριθμός των αντιπροσώπων-εκλεκτόρων κάθε σωματείου-συλλόγου προσδιορίζεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγγεγραμμένων και ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του. Κάθε σωματείο-σύλλογος μπορεί να εκπροσωπείται από έναν ( 1 ) μέχρι και τρεις (3) αντιπροσώπους- εκλέκτορες , αφού όλα τα μέλη είναι ισότιμα και ομότιμα μεταξύ τους. Και οι τρεις ( 3 ) αντιπρόσωποι - εκλέκτορες έχουν δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες των γενικών συνελεύσεων. Ο κάθε σύλλογος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να υποδείξει μέχρι δύο ( 2 ) υποψήφιους ή για το διοικητικό συμβούλιο . ή για την εξελεγκτική επιτροπή.» Αρα 3 εκλέκτορες- 2 υποψήφιοι και ψηφίζουν 3

Οι προσερχόμενοι αντιπρόσωποι την ημέρα των αρχαιρεσιών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σχετική υπογεγραμμένη βεβαίωση του συλλόγου τους ότι είναι εκλεγμένοι για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες.

Οι προσερχόμενοι σύλλογοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες θα πρέπει να είναι ταμιακώς τακτοποιημένοι μέχρι και το έτος 2012 και να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας. Άρθρο 04 παράγραφος 04,10

Τους υποψηφίους για τη συμμετοχή τους στο νέο Δ.Σ., ή την εξελεγκτική επιτροπή της Ομοσπονδίας μας, θα πρέπει οι σύλλογοι τους να μας τούς γνωρίσει εγγράφως μέχρι και της 5 Απριλίου 2013, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Ομοσπονδίας ( 25ης Μαρτίου 29, τκ 54645 Θεσσαλονίκη ή στο ΦΑΞ Νο 2310817838 & 2321053203 για την έγκαιρη κατάρτιση του ενιαίου ψηφοδελτίου η στο mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">poths1991@yahoo.gr

Για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων, όπως στο παρελθόν, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα να μην ισχύσουν εξουσιοδοτήσεις για τη συμμετοχή των απόντων εκπροσώπων στις αρχαιρεσίας, μια και δεν προβλέπεται η εκχώρηση εξουσιοδότησης και από το καταστατικό. άρθρο 04 παράγραφος 04,10/δ

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή, παράκληση θερμή να είναι παρόντες .

Επισημαίνεται ότι προς αποφυγή ταλαιπωρίας και επειδή είναι βέβαιο ότι στην πρώτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης δεν θα υπάρχει η προβλεπόμενη συμμετοχή ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι αντιπρόσωποι των συλλόγων να προσέλθουν στις 14 Απριλίου 2013 και ώρα 11.00 στον αρχικό χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δηλαδή, Βενιζέλου 30 Θεσσαλονίκη αίθουσα Δυτικομακεδονικιών σωματείων.

Η ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το καταστατικό θα είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ για την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 05 παράγραφος 05,04

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Σ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

 

 

Κύριε Πρόεδρε της Γενικής συνέλευσης,

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των συλλόγων μελλών ,


Αρχικώς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να συγχαρώ όλους τους υποψηφίους και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. που αποφάσισαν να μην  ξαναβάλουν υποψηφιότητα, όπως τον . κ. Νικολαίδη Δημήτριο, ομότιμο καθηγητή του Α.Π.Θ., τον κ. Σπύρο Φωτακιδη, συνταξιούχο λυκειάρχη, τον κ. Ναθαναήλ Καμέκη και την κ. Ελένη Γκαιτατζή.

Το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο στις προηγούμενες αρχαιρεσίες Απρίλιος του 2010, είχε επισημάνει ότι  προσπάθησε να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες προοπτικές πάνω στις οποίες θα στηριζόταν το νέο Δ.Σ. ( 2010 – 2013 ) για την περαιτέρω πορεία της Π.Ο.Θ.Σ.

Όντως το Δ.Σ. της περιόδου 2010 – 2013  μελέτησε διεξοδικά την κληρονομιά που παρέλαβε και έχοντας υπόψη του τρεις βασικούς κανόνες της ζωής  όπως :

- Αν δεν κυνηγήσεις αυτό που θέλεις δεν θα το έχεις ποτέ

- Αν δεν ψάξεις δεν θα βρεις και

- Αν δεν προχωρήσεις θα είσαι πάντοτε στο ίδιο σημείο.

κινήθηκε με σχεδιασμό, προγραμματισμό  και υλοποίησε με σταθερά βήματα το έργο  για το οποίο  δεσμεύτηκε.

Είναι γεγονός, ότι η πορεία  μας ήταν δύσκολη, δεν υπήρχαν στρωμένα χαλιά αλλά ήταν ένας δρόμος δύσκολος και φοβάμαι ότι θα είναι ακόμη δυσκολότερος όταν στην καθημερινότητα μας κυριαρχούν και θα συνεχίσουν να κυριαρχούν, οι νταβατζήδες δηλαδή, η Τρόικα και το Δ.Ν.Τ.

Η διαπίστωση που έγινε κτήμα μας, ότι το σήμερα δεν είναι χθες μας καθοδήγησε και μας παρότρυνε να επιμένουμε ακόμη περισσότερο για το δάσος και όχι για το δέντρο και να φωνάζουμε σε κάθε περίπτωση ότι η συμμετοχή του κόσμου στους συλλόγους δεν είναι απλά δικαίωμα αλλά είναι  υποχρέωση και καθήκον και ακόμη το σύνθημα ότι η επιστροφή στις ρίζες δεν είναι οπισθοδρόμηση πιστεύουμε ότι έπιασε τόπο και το ισχυριζόμαστε αυτό από το γεγονός ότι σε όσους χορούς παραβρέθηκα διαπίστωσα μεγαλύτερη συμμετοχή από την περυσινή. Με την ίδια λογική που οι σύλλογοι ζητούν τη συστράτευση του κόσμου ζητούμε  και εμείς τη συστράτευση και την επαναδραστηριοποίηση  των συλλόγων μελών.

Σε τελική ανάλυση, βλέποντας και αναλύοντας το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων μας για το 2010 – 2013, θα διαπιστώσετε και εσείς αγαπητοί μου φίλοι ότι πρόκειται για μια δουλειά άκρως  συλλογική και προπαντός υπεύθυνη που ανέβασε ψιλά τον πήχη  και καθίσταται βαριά κληρονομιά για το επόμενο Δ.Σ.

Ας δούμε τι έγινε στην τριετία που μας πέρασε και ας δώσουμε την ανάλογη έμφαση σε κάθε βήμα μας.

01) Πραγματοποιήθηκαν 3 γνωμοδοτικά συμβούλια, στο Βόλο, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Καβάλα που το κάθε ένα έγραψε  τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Γνωμοδοτικά που είχαν λόγο και αντίλογο, ένταση και ηρεμία  αλλά προπαντός ιδέες και προτάσεις, από τις οποίες η Π.Ο.Θ.Σ. αξιοποίησε πάρα πολλές.

02) Η Π.Ο.Θ.Σ. ήταν εκείνη που παρακίνησε και τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες για την πραγματοποίηση του 9ου  Παγκοσμίου Συνεδρίου των Θρακών και όπως ήταν αναμενόμενο έπαιξε πρωταρχικό ρόλο, στο σχεδιασμό του, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ακούστηκαν πολλά, αρνητικά και θετικά, σημασία έχει όμως ότι θεσμός δεν καταργήθηκε αφενός και αφετέρου η νέα του δομή έδειξε ποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τη Θράκη μας.

03) Πλειάδα εκδηλώσεων αλλά και συμμετοχή σε εκδηλώσεις των συλλόγων μελών αλλά και άλλων πολιτιστικών φορέων όπως:

- Κοπή βασιλόπιτας με ομιλητές τη Βάσω Τσακόγλου, τον Παντελή Αθανασιάδη και το Θεοφάνη Μαλκίδη, ομιλίες, στην Πτολεμαΐδα, στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στη Δράμα, στο Βόλο, στο Θούριο, στη Θέρμη, στην Αγία Τριάδα, στο   Κιλκίς, και όπου αλλού κληθήκαμε και αποδείξαμε ότι διαθέτουμε και κοινωνικές ευαισθησίες επισκεπτόμενοι χώρους φιλοξενίας ενηλίκων και υπερηλίκων

4ον) Συμμετείχαμε στο 2ο Συμπόσιο της Μικρασιατικής αδελφότητας Πτολεμαΐδας με θέμα Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Όπου η παρουσία μας ήταν καταλυτική αφήνοντας άριστες εντυπώσεις, αναφορικά με τις γνώσεις μας και τις θέσεις μας γύρω από το θέμα της γενοκτονίας προκαλώντας όμως τις αντιδράσεις των εκπροσώπων του ποντιακού Ελληνισμού, οι οποίοι απογοητεύτηκαν  από το χειροκρότημα του ακροατηρίου για λογαριασμό μας.

5ον)Μία άλλη συμμετοχή μας εξ ίσου σημαντική ήταν αυτή  στο 5ο συμπόσιο του ΚΕ,ΜΙ.ΠΟ του δήμου Νέας Ιωνίας με θέμα « η συμβολή των προσφύγων, στην πολιτική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας» όπου η παρουσία μας προβλημάτισε τους οργανωτές αλλά και τους συνέδρους με το χαιρετισμό μας  και ειδικά με την παρουσίαση των θέσεων μας σε θέματα που άπτονται του προσφυγικού Ελληνισμού, όπως το ΤΑ.Π.Α.Π. την έστω και επιγραμματική παρουσίαση των γεγονότων της γενοκτονίας προτείνοντας να κινηθούμε όλοι μας για  την ανάδειξη της μίας και μοναδικής , αυτής του Ελληνισμού της καθ ημάς Ανατολής καθώς και σε διάφορα άλλα πολιτιστικά θέματα.

6ον) Οι δύο προηγούμενες συμμετοχές μας στα παραπάνω συμπόσια στάθηκαν αφορμή, σε συνδυασμό, με το προφίλ και το κύρος της Ομοσπονδίας μας, να προσκληθούμε στο διεθνές συνέδριο του Δήμου Καισαριανής με θέμα 90 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, ως επίσημοι καλεσμένοι, να κάνουμε χαιρετισμό στην έναρξη αλλά και εισήγηση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Τα λυπηρά γεγονότα του συνεδρίου καθώς και την αντίδραση του προσφυγικού Ελληνισμού και ειδικά της Π.Ο.Θ.Σ. σας την γνωρίσαμε.

7ον) Μία άλλη σημαντική συμμετοχή μας σε πολιτιστική εκδήλωση ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε από το σύλλογο ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ της Κορίνθου. Μία εκδήλωση που μας κατασυγκίνησε. Μία εκδήλωση που το τρίπτυχο Μουσική-χορός-φορεσιά μας άφησε άριστες εντυπώσεις και προπαντός η παρουσία του Νίκου Λυγερού, της Χαράς Νικοπούλου και του γνωστού μας Σεμπαιδίν Καραχότζα καθήλωσαν το κοινό, 500 άτομα περίπου από τις 8 το βράδυ μέχρι και αργά τα μεσάνυχτα.

8ον) Πραγματοποιήθηκαν δυο Πανθρακικά ανταμώματα, το 3ο στις Φέρες και το 4ο στην Πτολεμαΐδα. Όσοι τα έζησαν από κοντά θα τα θυμούνται παντοτινά και με πρωτοβουλίες φίλων και μελών ορίστηκε  το 5ο Πανθρακικό αντάμωμα να γίνει στις 29-30 Ιουνίου 2013 στην Προσοτσάνη της Δράμας με το σύλλογο της Μαυρολεύκης Δράμας, τον Θρακομικρασιατικό σύλλογο Προσοτσάνης  και με την αρωγή του Δήμου Προσοτσάνης. Πολύ σύντομα θα παραλάβετε την πρόσκληση με τις οδηγίες συμμετοχής σας.

9ον) Η ιστοσελίδα μας, ο καθρέπτης της Ομοσπονδίας μας, τροφοδοτείται συνεχώς με στοιχεία που αφορούν την επικαιρότητα, τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας και των συλλόγων μελών μας, με ιστορικά ντοκουμέντα, με κείμενα σχετικά με το λαϊκό μας πολιτισμό  και στα 2,5 χρόνια λειτουργίας της έχει ξεπεράσει τις 100.000 επισκέψεις.

10ον) Άφησα σκόπιμα τελευταία τις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού, που τόσο  φροντίζουμε να προβάλλουμε και να αναφερόμαστε. Θα ξεκινήσω ειδικά με τη διήμερη  εκδήλωση που πραγματοποίησε η Θρακική Εστία Δράμας το2012 και να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας για τη βοήθεια που προσέφερε στο να στηθεί με πανηγυρικό τρόπο το πρώτο πανελλαδικά μνημείο της γενοκτονίας μας(01.04.2012) καθώς και στην ημερίδα που πραγματοποίησε η Π.Ο.Θ.Σ. στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών Θρακικής καταγωγής. Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης, όπως στην Καβάλα, στη Δράμα, στην Πτολεμαίδα, στο Φιλώτα, στη Νέα Ηρακλείτσα  και όπου αλλού έγιναν δείχνουν το δρόμο που πρέπει ν α ακολουθήσουν όλοι οι σύλλογοι του Θρακικού Ελληνισμού.

Τέλος πιστεύουμε αγαπητοί μας εκπρόσωποι ότι πετύχαμε σε ότι σχεδιάσαμε και προγραμματίσαμε και μάλιστα χωρίς ένα ευρώ από τον κρατικό κουρμπανά. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Χαριλάου Κεραμέως, την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την φιλόπτωχο αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης για την αρωγή τους καθώς και τους συλλόγους που ανέλαβαν τη διοργάνωση των γνωμοδοτικών και ειδικότερα τους συλλόγους που επωμίσθηκαν  το βάρος της διοργάνωσης των ανταμωμάτων.

Αυτά ήταν τα θετικά στοιχεία που διαμορφώνουν την καλή πλευρά της Π.Ο.Θ.Σ. και επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις έχουμε υποχρέωση να παρουσιάσουμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος.

Ας πάρουμε και ας αναλύσουμε ένα ένα λοιπόν τα στοιχεία που συνθέτουν την αρνητική εικόνα της Π.Ο.Θ.Σ.

- Στέγη – 100 χρόνια Θεσσαλονίκης- Οικονομικά- Εφημερίδα-Θ.Ε. Θεσσαλονίκης

-

1ον)     Στην προηγούμενη εκλογοαπολογιστική συνέλευση αναφορικά με την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης, είχαμε πει ότι αν ευοδωθούν οι ενέργειες μας, τα αποτελέσματα θα ήταν θεαματικά. Δυστυχώς όμως διαψευστήκαμε αλλά δεν απογοητευτήκαμε. Το ότι δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειες μας δεν οφείλεται σε λανθασμένες κινήσεις μας. Απλά μας πήρε η χιονοστιβάδα της οικονομικής λαίλαπας. Δεν παραιτούμαστε, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε.

2ον) Και λέμε ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε γιατί αντιμετωπίζουμε οξύτατο πρόβλημα στέγης. Από τις αρχές της χρονιάς ζούμε στο μεγαλείο της την παροιμία που λέει. Μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια. Στο ακίνητο που στεγαζόμαστε σήμερα μας το παραχώρησε νομότυπα η τότε Νομαρχία Θεσσαλονίκης για 25 χρόνια. Το ακίνητο όμως ανήκει στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου  η οποία δεν  εγκρίνει την παραχώρηση. Κινηθήκαμε άμεσα, πραγματοποιήσαμε παραστάσεις και στους δύο φορείς συνεπικουρούμενοι από την έγκριτο νομικό Θεσσαλονίκης την κυρία Αντωνία Θεοδωρίδου, την οποία και ευχαριστούμε από το βήμα της Γ.Σ.  οπότε βρισκόμαστε σε αναμονή.

3ον) Το 2012 η Θεσσαλονίκη μας γιόρταζε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Κληθήκαμε να συμμετάσχουμε στην οργανωτική επιτροπή μαζί με άλλους πολιτιστικούς φορείς. Παρά τις όποιες διαφωνίες μας υποχωρούσαμε προκειμένου να συμπαρασταθούμε στον προγραμματισμό και να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις. Δέκα πέντε ημέρες πριν την πραγματοποίηση της «πατινάδας» εννοούσαν τη χορευτική παρέλαση, ζήτησαν να αλλάξει η ημερομηνία της. Κατορθώσαμε να παραμείνουμε αλλάζοντας μουσικούς, και την προτελευταία εβδομάδα μας κοινοποίησαν μια επιστολή την οποία έπρεπε να υπογράψουμε και από την οποία   ούτε λίγο ούτε πολύ μας ζητούσαν να επωμισθούμε τις όποιες ευθύνες προέκυπταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος. Να σημειωθεί ότι είχαμε τη μεγαλύτερη και την πιο επικίνδυνη διαδρομή. Σαράντα Εκκλησιές – Πανεπιστήμιο – Συντριβάνι – Βας. Σοφίας – Δημοτικό μέγαρο. Προκειμένου να προστατέψουμε τους συλλόγους  μας που θα συμμετείχαν αλλά και την ίδια την Π.Ο.Θ.Σ. αποχωρήσαμε όπως και η ΠΟΣΑΡ.

4ον)   Συνεχίζουμε να έχουμε  οξύτατο οικονομικό πρόβλημα. Οι σύλλογοι μέλη πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ως προς το γεγονός ότι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τις οφειλόμενες συνδρομές τους. Στο παρελθόν γίνανε διάφορες ρεαλιστικές προτάσεις μέσα από τα γνωμοδοτικά, ανακοινώσεις, αλλά στου κωφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Θα ξαναπροσπαθήσουμε γιατί η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει το δίχως άλλο να συνεργαστούμε όλοι για να βρούμε τη λύση, εκτός κι αν δεν μας ενδιαφέρει πλέον η Π.Ο.Θ.Σ

Εμείς σαν ΠΟΘΣ δεν έχουμε άλλους πόρους εκτός από τις συνδρομές σας, ενώ εσείς πέρα από τις συνδρομές των μελών σας, τους τοπικούς σας χορηγούς, έχετε και εκδηλώσεις με αντίτιμο πρόσκλησης που είναι μία πηγή εσόδων. Τα τελευταία 4 χρόνια δεν εισπράξαμε ούτε ένα ευρώ από το Δημόσιο. Αν κατορθώσαμε να κάνουμε όσα κάναμε το οφείλουμε σε όσους συλλόγους έχουν καταβάλλει έγκαιρα τις συνδρομές τους και προπαντός στη σωστή διαχείριση, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την ταμία μας κ. Σούλα Χατζηχρήστου, και ότι ουκ ολίγες φορές τα μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν σε διάφορες δαπάνες.

5ον) Αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να διακόψουμε την έκδοση της εφημερίδας μας «ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» που ήταν ένας δίαυλος καλής επικοινωνίας, το κόστος της οποίας ήταν πλέον δυσβάσταχτο. Για κάθε έκδοση (τυπογραφείο και ταχυδρομικά) χρειαζόμασταν περί το 500 ευρώ ήτοι 2000 το χρόνο. Λυπηρό μεν γεγονός δε, και το κόστος αυτό ήταν σε αυτά τα επίπεδα επειδή το μέλος του Δ.Σ κ. Καίτη Παπαπαναγιώτου ετοίμαζε το στήσιμο της.

6ον) Βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να συγκρουσθούμε χάρη της ορθολογιστικής διευθέτησης αρμοδιοτήτων και προ παντός της ενότητας  υποστηρίζοντας με σθένος ότι άλλες είναι οι δικαιοδοσίες και οι αρμοδιότητες της δευτεροβάθμιας οργάνωσης όπως είναι η Π.Ο.Θ.Σ. και άλλες της πρωτοβάθμιας όπως είναι ο σύλλογος, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται από τις διοικήσεις των συλλόγων ενώ οι σύλλογοι παραμένουν και ότι στο σκοπό και τις ιδέες που έχουμε ταχθεί για να υπηρετήσουμε δεν περισσεύει κανένας.

Ρίξαμε κατεπανάληψη γέφυρες, αλλά δυστυχώς. Φτάνει πια, ας αναλάβει ο κάθε φορέας τις ευθύνες που του αναλογούν.

Εδώ πέφτει η αυλαία της τριετίας που μας πέρασε, μιας τριετίας που πιστεύουμε ότι είχε όραμα, σχεδιασμό, δράση, εκτέλεση, προοπτική απομακρύνοντας έτσι την αδράνεια και το μαρασμό.

Αγαπητοί φίλοι, το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι και αυτή τη φορά αφήνει πίσω του σαν  παρακαταθήκη μία συγκροτημένη και  αποτελεσματική πολιτική καθώς και δύο πολύ μεγάλες εκδηλώσεις προς υλοποίηση όπως το 5ο Πανθρακικό αντάμωμα, που θα γίνει στην Προσοτσάνη Δράμας τον Ιούνιο  και μια δεύτερη για τα  35 χρόνια από το θάνατο της Σοφίας Βέμπο τον Οκτώβριο.

Αγαπητοί φίλοι στην τριετία που μας πέρασε είχαμε  αποφασίσει πως για να ήμαστε οι καλύτεροι έπρεπε να ήμαστε και αυτή τη φορά διαφορετικοί. Το αν πετύχαμε ή όχι εσείς θα μας το διαβεβαιώσετε, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι η πορεία μας όπως και η ζωή  είχε τα δικά της σκαμπανεβάσματα όπως μια βόλτα με το τρενάκι στο λούνα πάρκ μια πάνω μια κάτω και με τόλμη σας δηλώνουμε ότι δεν φοβηθήκαμε απεναντίας αντισταθήκαμε, προχωρήσαμε και  διδαχτήκαμε. Με αυτή τη λογική στεκόμαστε απέναντι σας, Εσείς με την ιδιότητα του κριτή  και εμείς ως κρινόμενοι,

Με τη σκέψη ότι το αύριο είναι μια καινούργια σελίδα για την Π.Ο.Θ.Σ σας παρακαλώ και σας προτρέπω να επιλέξτε με την ψήφο σας τις καλύτερες υποψηφιότητες κατά την κρίσι σας και μάλιστα το νέο αίμα όπως εσείς προτείνατε στο γνωμοδοτικό της Καβάλας για την ηλικιακή εξομάλυνση του Δ.Σ.

Πριν κατέβω από το βήμα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τη συνεργασία τους, να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στο έργο της Π.Ο.Θ.Σ. και να ευχηθώ στο νέο Δ.Σ. που θα προκύψει δύναμη, αισιοδοξία και προκοπή, στους δε υποψηφίους καλή επιτυχία και τέλος σε όλους εσάς που είχατε την υπομονή να με ακούσετε.

 

Θεσσαλονίκη 14 Απριλίου 2013

Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος

Πρόεδρος