Ανακοίνωση Νο2

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 02 /22,05,2010

( Περίοδος 4ος/2010- 4ος/2913)

Αγαπητά μας μέλη,

Πιστεύουμε ότι η επικοινωνία με όποιο τρόπο κι αν πραγματοποιείται, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διατήρησης της αμφίδρομης επαφής μεταξύ μας.

Σας ενημερώνουμε ότι στο συμβούλιο της 17ης Μάιου που ΄ήταν το πρώτο μετά την κατάρτιση σε σώμα του Δ.Σ. συζητήθηκαν τα εξής θέματα

 

1ον) ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στη δημιουργία παγκοσμίου συνεδρίου Προσφυγικού Ελληνισμού. Την Ομοσπονδία ορίστηκαν να εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος κ. Ελευθέριος Θ.Χατζόπουλος, ο Α! Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Θεοδωρίδης;, ο Β! Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Κουριαννίδης και το Μέλος κ. Ιωάννης Φωτιάδης. Το Δ.Σ. συζήτησε διεξοδικά τις θέσεις της Ομοσπονδίας, προσδιόρισε τους επιδιωκόμενους στόχους του υπο πραγματοποίηση συνεδρίου προκειμένου να αποφευχθούν τα όσα συνέβησαν σε προηγούμενες προσπάθειες.

 

2ον) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Για να μπορέσουμε να συνεχίζουμε να εκδίδουμε την εφημερίδα μας «ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε προτείνοντας γνωστές σας επιχειρήσεις να διαφημιστούν μέσα από την εφημερίδα μας έναντι του ποσού των € 50 για ένα χρόνο και ακόμη όσα από τα μέλη σας θέλουν να γίνουν συνδρομητές έναντι ετησίας συνδρομής € 15. Στους συμμετέχοντες θα χορηγείται απόδειξη η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην εφορία.

 

3ον) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Σε μικρό χρονικό διάστημα το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Η Ομοσπονδία μας θα έχει τη δική της πλέον ιστοσελίδα και έτσι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα . Βρισκόμαστε στο στάδιο της κατασκευής της. και σύντομα θα σας γνωρίσουμε τη διεύθυνση της.

 

4ον) ΓΡΑΦΕΙΟ: Θα φροντίσουμε σύντομα να λειτουργεί το γραφείο της Ομοσπονδίας μας σε καθημερινή βάση τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες σε πρώτη φάση,

 

5ον) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ :Σας παρακαλούμε θερμά να τακτοποιήσετε τις ταμιακές σας υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία με την καταβολή των οφειλομένων συνδρομών σας. και

 

6ον) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σας στέλνουμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μας για το 2ο εξάμηνο του 2010. Για οποιαδήποτε μεταβολή του θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟ 2010


Για το Δ.Σ. της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

 

 

Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος Ελένη Γκαιτατζή