ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΑΚΩΝ

 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
της Θρακικής Εστίας Ν. Σερρών
στο Γ' Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών

Kύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι  του Γ' Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών.
Δε ζω στη Θράκη, ζω όμως γι’ αυτήν, ακούω και μαθαίνω γι’ αυτήν, αφουγκράζομαι τη βαριά  της ανάσα και βλέπω τον βρόγχο που την πνίγει.
Ειπώθηκαν πολλά στο συνέδριο αυτό, όπως και στα προηγούμενα για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξή της. Ελπίζω να μην είναι όλα αυτά και τούτη τη φορά ένα απλό και μόνο ευχολόγιο.
Όλοι ομιλούμε για την Οικονομική της ανάπτυξη και προτείνουμε γι’ αυτήν. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε και πως ενεργούμε.
Οι αναπτυξιακοί νόμοι από μόνοι τους  δεν αποτελούν το κίνητρο. Και αν μεν είναι κίνητρο, ας μου επιτραπεί να διατυπώσω την προσωπική μου θέση, ότι είναι κίνητρο για τους καιροσκόπους επενδυτές. Αδιάψευστο γεγονός τα αποτελέσματα προηγουμένων δεκαετιών με τα εγκαταλελειμμένα και μισοτελειωμένα βιομηχανοστάσια στους χώρους των βιομηχανικών περιοχών. Φαντάσματα του παρελθόντος, κακότεχνο θέατρο σκιών.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
1)    Οι αναπτυξιακοί νόμοι να μη καταργούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση ή να μην τροποποιούνται κατά το δοκούν των συνδέσμων βιομηχάνων, βιοτεχνών και λοιπών, αλλά να τροποποιούνται και να βελτιώνονται με γνώμονα την ανάπτυξη της Εθνικής μας Οικονομίας.

2)    Αυστηρός   έλεγχος ως προς την σκοπιμότητα και βιωσιμότητα των επενδύσεων και προπαντός αυστηρός έλεγχος για το παρελθόν και το παρών των φορέων.

3)    Να ξεπεραστεί αμέσως η αρτηριοσκλήρωση και η γραφειοκρατία  των ειδικών Δημοσίων υπηρεσιών, να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία το Τραπεζικό σύστημα και να εκλείψουν οι μεσάζοντες. Αν δεν  εκλείψουν αυτά τα νοσηρά φαινόμενα, και δεν  κυριαρχήσει η αποτελεσματικότητα, τότε το μόνο σίγουρο είναι να έχουμε ανάπτυξη της αποτυχίας και  επιχειρήσεις προβληματικές από την γέννησή τους.

4)    Τέλος να υπάρξει μακροπρόθεσμη οικονομική πολιτική για τις επενδύσεις στις παραμεθόριες περιοχές και ειδικότερα να περάσει το αίσθημα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στον επιχειρηματικό και επενδυτικό κοινό, της Ελλάδος και προπαντός του εξωτερικού.
Τελειώνοντας πιστεύω ότι οι επισημάνσεις αυτές, ελάχιστες μεν, αλλά σίγουρα είναι το αλατοπίπερο και αποτελούν μία από τις πολλές συνισταμένες για:
i.  Για προσέλευση επιχειρηματιών – επενδυτών
ii. Για την ίδρυση και λειτουργία υγιών επιχειρήσεων
iii. Για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
iv. Τέλος για την παλιννόστηση  του υγιούς εργατικού δυναμικού της περιοχής για να υπάρξει ταυτόχρονα με την οικονομική  και η κοινωνική και  η πολιτιστική ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε.

Κομοτηνή 19 Αυγούστου 1996
Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος
Πρόεδρος
ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ