Γενικές Πληροφορίες για τα γνωμοδοτικά συμβούλια

Η πραγματοποίηση του γνωμοδοτικού συμβουλίου προβλέπεται από το άρθρο 8 του καταστατικού , και συνέρχεται μία φορά το χρόνο μέσα στους μήνες Οκτώβριο ή Νοέμβριο, με πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το σωματείο μέλος που έχει αναλάβει την φιλοξενία του, στα σωματεία-συλλόγους μέλη, έκτακτα δε όταν η σύγκλησή του ζητηθεί εγγράφως από πέντε τουλάχιστον Προέδρους των σωματείων-συλλόγων μελών.

Σκοπός του γνωμοδοτικού συμβουλίου είναι η αμφίδρομη ενημέρωση Ομοσπονδίας και μελών για την κοινή πορεία δράσης τους, η από κοινού αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών στην λειτουργία τους, η εύρεση λύσεων στα προβλήματα τους, ο κοινός προγραμματισμός εκδηλώσεων, όπως ομιλίες, σεμινάρια, συνέδρια κλπ.

Μέσα από κάθε γνωμοδοτικό αποφασίζετε ποιο σωματείο-σύλλογος θα αναλάβει το επόμενο όπως και ποιο σωματείο σύλλογος θα αναλάβει τη διεξαγωγή του επόμενου Πανθρακικού ανταμώματος. Ακόμη το σωματείο σύλλογος που αναλαμβάνει τη φιλοξενία του γνωμοδοτικού πρέπει να μεριμνά σε συνεργασία με το ΔΣ της Π.Ο.Θ.Σ. και για τη συμμετοχή των συλλόγων μελών στην εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Πύθιο του Έβρου, την Κυριακή του Θωμά προς τιμήν του Αγίου Κυρίλλου του Στ.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.